Skip to content

mboRijnland

mboRijnland is een brede regionale onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs, contractonderwijs en voorgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). mboRijnland biedt middelbaar beroepsonderwijs aan in de volgende domeingerichte MBO Colleges:

  • MBO College Dienstverlening
  • MBO College Economie
  • MBO College Welzijn en Zorg
  • MBO College Start Up
  • MBO College Techniek & ICT

Ook biedt mboRijnland Middelbaar Laboratoriumonderwijs aan in samenwerking met Hogeschool Leiden. Daarnaast biedt mboRijnland de vmbo-t, havo en vwo aan in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en verzorgen zij cursussen, trainingen en opleidingen voor en met bedrijven en maatschappelijke instellingen.

Samenwerken in LLokaal

Door de samenwerking in LLokaal, tussen mboRijnland en de andere partners wordt een leven lang ontwikkelen in de regio mede mogelijk gemaakt. Samen met de andere partners wordt er een start gemaakt met de regionale invulling aan het derde steunpakket van het kabinet. Het doel van de samenwerking is het geven van het juiste advies aan werkzoekenden met een op de arbeidsmarkt afgestemd opleidingsaanbod.