Skip to content

Leerwerkloket

Leerwerkloket Leiden helpt en adviseert werknemers, werkzoekenden, scholieren en werkgevers op het gebied van leren en werken, vanuit de visie Leven Lang Ontwikkelen. Om langdurig en duurzaam actief te zijn op een snel veranderende arbeidsmarkt is het van groot belang dat mensen zich een leven lang blijven ontwikkelen. Veranderend werk kan leiden tot baanverlies en (langdurige) werkloosheid. 

Iedereen met vragen over om- en bijscholing, subsidiemogelijkheden en leer-werktrajecten kan bij Leerwerkloket Leiden terecht. De adviseurs van Leerwerkloket testen en doen loopbaan- en arbeidsmarkt-adviesgesprekken. Waar nodig helpen ze bij het geven van groepsvoorlichting en bouwen ze samen met ondernemers aan regionale leer-werktrajecten. Het doel is het geven van adviezen aan werkzoekenden en het creëren van een op de arbeidsmarkt afgestemd opleidingsaanbod. 

Er zijn 35 Leerwerkloketten verspreid over het hele land. Elk Leerwerkloket is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, roc’s en UWV.

Breed praktijkleren

Het breed praktijkleren wordt door Leerwerkloket ingezet om op regionaal niveau invulling te geven aan de gezamenlijke ambitie van de ministeries van OCW en SZW, de VNG, SBB, UWV, de MBO Raad, Divosa en sociale partners. Via breed praktijkleren kunnen werkenden en werkzoekenden duurzaam om- en bijgeschoold worden.

Samenwerken in LLokaal

Door de samenwerking in LLokaal tussen het Leerwerkloket en de andere partners wordt een leven lang ontwikkelen in de regio mede mogelijk gemaakt. Samen met de andere partners wordt er een start gemaakt met de regionale invulling van het derde steunpakket van het kabinet. Het doel van de samenwerking is het geven van het juiste advies aan werkzoekenden met een op de arbeidsmarkt afgestemd opleidingsaanbod.