Skip to content

Partners

Partners

Opleidingsinstituten

LLokaal is een initiatief van mboRijnland met als doel om onderwijs en arbeidsmarkt in de regio nog beter op elkaar af te stemmen. 

Maar daarnaast zoekt LLokaal ook de samenwerking met andere onderwijsinstituten om tot een zo volledig mogelijk aanbod van opleidingen te komen. 

Partners van LLokaal steunen de groei van regionaal talent en dragen bij aan vernieuwend onderwijs dat aansluit bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt. LLokaal focust zich op die sectoren met voldoende werkgelegenheid. 

Samen met partners en medewerkers zoeken we naar passend onderwijs dat aansluit op ontwikkelingen in een branche of beroepsgroep. 

mboRijnland

mboRijnland is een brede regionale onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs, contractonderwijs en voorgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). 

Daarnaast biedt mboRijnland Middelbaar Laboratoriumonderwijs aan in samenwerking met Hogeschool Leiden en bevat het assortiment vmbo-t, havo en vwo in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). 

Bovendien verzorgt mboRijnland cursussen, trainingen en opleidingen voor en met bedrijven en maatschappelijke instellingen.

Leerwerkloket

Leerwerkloket Leiden helpt en adviseert werknemers, werkzoekenden, scholieren en werkgevers op het gebied van leren en werken, vanuit de visie Leven Lang Ontwikkelen. Om langdurig en duurzaam actief te zijn op een snel veranderende arbeidsmarkt is het van groot belang dat mensen zich een leven lang blijven ontwikkelen. Veranderend werk kan leiden tot baanverlies en (langdurige) werkloosheid.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB)

Bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkennen en begeleiden we de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. En we maken afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een diploma te behalen, of bijvoorbeeld een mbo-certificaat voor een leven lang ontwikkelen.

Ik wil partner worden