Skip to content

Bedrijven en instellingen

Bedrijven en instellingen

De plek waar regionale vraag en regionaal aanbod samenkomen

LLokaal is een initiatief van mboRijnland met als doel om onderwijs en arbeidsmarkt in de regio nog beter op elkaar af te stemmen. Omdat we een arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet belangrijk vinden. Omdat we geloven dat een gezonde economie, succesvolle bedrijven, een welvarende maatschappij en blije medewerkers onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

De samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden maakt het mogelijk om een plek te creëren waar vraag en aanbod samenkomen. De plek waar we elkaars expertise en ervaring optimaal benutten en versterken. LLokaal beschikt inmiddels over een uitgebreid netwerk van partnerbedrijven en -organisaties in de regio. Uiteraard willen we met nog meer gelijkgestemde bedrijven en instellingen duurzame relaties aangaan.