Skip to content

Jongerenbedrijfsscan

Jongerenbedrijfsscan

Hoe aantrekkelijk is jouw bedrijf voor jongeren? Met name het mkb
heeft moeite met het werven en behouden van jongeren. Het is
onze uitdaging om ervoor te zorgen dat de aansluiting tussen jongeren
en mkb-bedrijven verbetert.

Met de Jongerenbedrijfsscan brengen we in kaart hoe jongeren jouw
bedrijf zien. Welk imago heeft je bedrijf? Wat vinden jongeren
van de uitstraling? Hoe aantrekkelijk is de website? Hoe beoordelen
ze de arbeidsvoorwaarden en groeimogelijkheden?

Samen met studenten brengen we in beeld wat ze (on)aantrekkelijk
vinden en wat ze missen. De uitkomsten bespreken we met jou en
de studenten met als doel concrete stappen te zetten om de aansluiting
met jongeren te verbeteren.

Bekijk het stappenplan voor de Jongerenbedrijfsscan >

Bijeenkomst mkb Jongerenbedrijfsscan

Neem contact met mij op